Wetenschapscafe Rotterdam

24 September 2018

Medische beelddata en artificiële intelligentie voor verbetering van diagnostiek


Prof. dr. W. Niessen
Met de vergrijzende bevolking is er een grotenoodzaak voor preventieve en therapeutische strategieën voor aandoeningen zoalsdementie, hart- en vaat ziekten en kanker. Het analyseren van grote hoeveelheden biomedische data, gebruik makendevan o.a. artificiële intelligentie, kan hier een belangrijke rol spelen. Aan dehand van de analyse van grote aantallen MRI beelden en genetische data zalprof. Niessen de uitdagingen en mogelijkheden van deze benadering tonen, enbespreken hoe deze de geneeskunde ingrijpend zullen veranderen.

Prof. W. Niessen  is hoogleraar medische beeldverwerking in het Erasmus MC en aan de TU Delft. Wiro Niessen is een vooraanstaand Nederlandse onderzoeker op het gebied van de medische beeldverwerking. In het begin van zijn carrière ontwikkelde Niessen nieuwe technieken voor kijkoperaties waarbij de chirurg via kleine openingen opereert. Daarna stortte hij zich op het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden medische afbeeldingen, ook in combinatie met genetische data. Hierdoor kan bijvoorbeeld de diagnose dementie eerder worden gesteld, en de behandelkeuze bij kanker ondersteund. Niessen is naast onderzoeker ook een stimulerend docent en oprichter van Quantib BV.
Terug naar het Wetenschapscafe