Wetenschapscafe Rotterdam

24 September 2018

Medische beelddata en artificiële intelligentie voor verbetering van diagnostiek


Prof. dr. W. Niessen
Met de vergrijzende bevolking is er een grotenoodzaak voor preventieve en therapeutische strategieën voor aandoeningen zoalsdementie, hart- en vaat ziekten en kanker. Het analyseren van grote hoeveelheden biomedische data, gebruik makendevan o.a. artificiële intelligentie, kan hier een belangrijke rol spelen. Aan dehand van de analyse van grote aantallen MRI beelden en genetische data zalprof. Niessen de uitdagingen en mogelijkheden van deze benadering tonen, enbespreken hoe deze de geneeskunde ingrijpend zullen veranderen.

Prof. W. Niessen  is hoogleraar medische beeldverwerking in het Erasmus MC en aan de TU Delft. Wiro Niessen is een vooraanstaand Nederlandse onderzoeker op het gebied van de medische beeldverwerking. In het begin van zijn carrière ontwikkelde Niessen nieuwe technieken voor kijkoperaties waarbij de chirurg via kleine openingen opereert. Daarna stortte hij zich op het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden medische afbeeldingen, ook in combinatie met genetische data. Hierdoor kan bijvoorbeeld de diagnose dementie eerder worden gesteld, en de behandelkeuze bij kanker ondersteund. Niessen is naast onderzoeker ook een stimulerend docent en oprichter van Quantib BV.


Column:

Hoe redt je een hart voordat het opgeeft 

Wanneer is het rijp of voorbij

De houdbaarheidsdatum hebben we nooit meegekregen 

We leven met vertrouwen in het feit dat het klopt 

Dat ze niet zomaar stopt we willen nog zoveel

We zijn nog zo jong, niet oud genoeg om te gaan

Maar zelfs naar de beste harten luisteren we te laat 

Dus we zoeken, naar manieren om executie uit te stellen 

Laat God nog geen oordeel vellen, we redden haar wel

We breken borstkassen open, analyseren doden 

Ontleden levens om levens te redden

 

Dus we blijven zoeken 

Naar helden, heldere beelden 

Naar leiding, naar kansen om te herstellen 

En te voorkomen in echte mensen of artificiële 

Zolang de opbrengst reële slagingskansen biedt 

Soms zien we tekenen niet 

Maar een bezoeker in dit lichaam 

Temporeel verdriet 

Wie niet leert om te zaaien zal de oogst nooit zien 

Voor altijd duurt het niet 

Dus we leggen levens in handen van medici 

 

Voor altijd duurt een ziekte niet, willen we geloven

Daarom leggen we onze levens in de handen van medici

En blijven we pogingen wagen, kleine mijlpalen 

Soms teleurstelling, soms geen redding 

We tellen onze dagen, zoeken naar bedding 

In betonnen straten, dit lichaam kan me falen 

In honderden manieren, daarom vieren we 

Medici, professoren, zielen die voor ons blijven zwoegen 

Die zoeken naar de fouten, die iets nieuws

Weten we te vinden in het oude, die grenzen weten te verleggen

Daarom leggen we onze levens in de handen van mensen


Mariana HirschfeldColumnist:
Terug naar het Wetenschapscafe