Wetenschapscafe Rotterdam

30 October 2017

Hoe fataal is de eerste indruk?


Dr. Karen Stegers-Jager
U kent het vast wel. U ziet iemand voor het eerst en hebt gelijk een indruk van deze persoon. Dit gebeurt gewoon, u kunt er niets aan doen. Helaas kunnen we onze eerste indrukken niet altijd vertrouwen. We worden namelijk beïnvloed door (vaak) irrelevante informatie zoals uiterlijk en de mate waarin iemand op ons lijkt. Dit kan leiden tot onterechte verschillen in beoordelingen, bijvoorbeeld van iemands kunnen.

In deze lezing gaat dr. Stegers-Jager in op de vraag welke rol eerste indrukken spelen bij de kansen voor niet traditionele studenten (degene met laag opgeleide ouders of een niet-Westerse migratieachtergrond) om de geneeskundeopleiding binnen te komen en succesvol af te ronden.

Sluiten we onbewust mensen uit? Moeten dezelfde selectiecriteria gelden voor iedereen? Is er één juiste manier van omgaan met patiënten? Kortom, hoe zorgen we voor een artsenpopulatie die een afspiegeling vormt van onze samenleving? 

Karen Stegers-Jager is als onderwijskundige verbonden aan het Institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR, Erasmus MC). Haar onderzoek richt zich op het creëren van gelijke kansen op succes voor niet-traditionele geneeskunde studenten voor, tijdens en na de opleiding. Ze ontving deze zomer een Veni-beurs voor een onderzoek naar de rol van eerste indrukken bij de beoordeling van coassistenten.Terug naar het Wetenschapscafe