Wetenschapscafe Rotterdam

25 September 2017

Dertig Jaar Rotterdamse Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Prof. dr. Frank C. Verhulst
Nog niet zo lang geleden, in 1969, werd de eerste leerstoel kinder- en jeugdpsychiatrie in Rotterdam aan het Erasmus MC gevestigd. In die tijd was de wetenschappelijke basis van dit vakgebied flinterdun en werden kennis en vaardigheden overgedragen binnen een meester-gezel verhouding. De afgelopen dertig jaar is hierin verandering gekomen en heeft het Rotterdamse wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Het “meetbaar” maken van probleemgedrag heeft het mogelijk gemaakt onderzoek te doen met behulp van kennis en technieken vanuit bijvoorbeeld de genetica, fysiologie en neuro-imaging. In het Wetenschapscafe zullen de highlights van dertig jaar universitaire Rotterdamse kinder- en jeugdpsychiatrie besproken worden met aandacht voor interessante bevindingen maar ook voor onderzoek dat juist bestaande mythen wist te ontzenuwen.

Na zijn artsexamen in 1975 volgde Frank Verhulst (1951) de opleiding tot psychiater en kinderen jeugdpsychiater in het Erasmus MC. In het kader van zijn wetenschappelijk onderzoek bezocht hij een aantal malen professor Tom Achenbach van de University of Vermont, USA. In 1985 promoveerde hij cum laude aan de Erasmus Universiteit. Op 1 april 1987 werd hij benoemd tot hoogleraar-afdelingshoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC, een functie die hij tot 1 april 2017 vervulde.Terug naar het Wetenschapscafe