Wetenschapscafe Rotterdam

29 May 2017

Over Gewicht: Verborgen dikmakers en andere nieuwe inzichten


Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Op dit moment is het aantal mensen met overgewicht (obesitas) in de wereld groter dan het aantal mensen dat aan honger lijdt. Obesitas is daarmee een groot probleem, want uiteindelijk leidt obesitas tot ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker en depressie. 


Hoe ontstaat obesitas en waarom is deze aandoening uitgegroeid tot een mondiale epidemie? Je zou denken dat de reden simpel is: we eten te veel en ongezond, en we bewegen te weinig! Maar waarom is het dan zo dat behandelingen die zich alleen richten op deze twee aspecten (minder eten, meer bewegen) bij de meeste mensen falen? 


Uit onderzoek is gebleken dat er een complexe laag van medeoorzaken en‘verborgen dikmakers’ onder het overgewicht probleem schuilgaat. Denk aan stress(hormonen), verstoord hongergevoel, medicatiegebruik, slaap, de genen,verbrandingsproblemen en nog veel meer. Het goede nieuws is dat voor een deel van deze onderliggende oorzaken oplossingen voorhanden zijn. 


Professor Liesbeth van Rossum is internist-endocrinoloog aan het Erasmus MC met als aandachtsgebied stresshormonen en de relatie met stress gerelateerde aandoeningen als overgewicht en depressie. Haar ontdekking dat de mate van stress af te meten is aan de stresshormonen in iemands hoofdhaar, vormde de aanzet tot weer nieuw interdisciplinair onderzoek. Tevens richtte zij het Centrum Gezond Gewicht op, waar innovatieve obesitasbehandelingen, toegesneden op het individu, ontwikkeld worden. Haar onderzoeksvragen vloeien voort uit behoeften die zij signaleert in de patiëntenzorg.
Terug naar het Wetenschapscafe