Wetenschapscafé Rotterdam

24 September 2018

Medische beelddata en artificiële intelligentie voor verbetering van diagnostiek


Prof. dr. W. Niessen

Column:

Hoe redt je een hart voordat het opgeeft 

Wanneer is het rijp of voorbij

De houdbaarheidsdatum hebben we nooit meegekregen 

We leven met vertrouwen in het feit dat het klopt 

Dat ze niet zomaar stopt we willen nog zoveel

We zijn nog zo jong, niet oud genoeg om te gaan

Maar zelfs naar de beste harten luisteren we te laat 

Dus we zoeken, naar manieren om executie uit te stellen 

Laat God nog geen oordeel vellen, we redden haar wel

We breken borstkassen open, analyseren doden 

Ontleden levens om levens te redden

 

Dus we blijven zoeken 

Naar helden, heldere beelden 

Naar leiding, naar kansen om te herstellen 

En te voorkomen in echte mensen of artificiële 

Zolang de opbrengst reële slagingskansen biedt 

Soms zien we tekenen niet 

Maar een bezoeker in dit lichaam 

Temporeel verdriet 

Wie niet leert om te zaaien zal de oogst nooit zien 

Voor altijd duurt het niet 

Dus we leggen levens in handen van medici 

 

Voor altijd duurt een ziekte niet, willen we geloven

Daarom leggen we onze levens in de handen van medici

En blijven we pogingen wagen, kleine mijlpalen 

Soms teleurstelling, soms geen redding 

We tellen onze dagen, zoeken naar bedding 

In betonnen straten, dit lichaam kan me falen 

In honderden manieren, daarom vieren we 

Medici, professoren, zielen die voor ons blijven zwoegen 

Die zoeken naar de fouten, die iets nieuws

Weten we te vinden in het oude, die grenzen weten te verleggen

Daarom leggen we onze levens in de handen van mensen


Mariana Hirschfeld

Terug naar het Wetenschapscafé